Regulamin

OPŁATY PODSTAWOWE

 

Opłata za przekroczenie dziennego limitu

15gr/km netto

Kaucja zwrotna (gmina Radom)

500 zł

Kaucja zwrotna (pozostałe lokalizacje)

800 zł

 

OPŁATY KARNE
 

Kradzież auta

45000 zł

Zniszczenie auta w wyniku kolizji drogowej (wina najmującego)

100% kosztów naprawy lub odkupienia auta

Nieterminowy zwrot pojazdu/1 godzina, max 12 godzin

30 zł

Zwrot pojazdu po 12 godzinie bez poinformowania Wynajmującego

+ 500 zł

Zwrot nieumytego lub nieposprzątanego auta

50zł (osobowy bus 80zl)

 

REGULAMIN

 1. Wszystkie wynajmowane pojazdy są własnością ROSA-BUS z siedzibą w Radomiu                              ul. Wernera 33/37 lok 114 zwanej dalej Wynajmującym. Każde auto posiada na wyposażeniu następujące elementy: koło zapasowe, komplet kluczy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, które muszą być w komplecie zwrócone po ustaniu wynajmu.
 2. Podstawowymi obowiązkami wynajmującego są przede wszystkim:
  • poprawne użytkowanie i dbanie o stan techniczny oraz czystość auta
  • użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami użytkowania producenta.
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego danego Państwa, w którym Najmujący się znajduje.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Najmujący pokrywa całkowite koszty naprawy pojazdu jak również pełną stawkę dobową wynajmu auta. Jeżeli wystąpią niejasności i obie strony nie dojdą do porozumienia zostanie powołany (na koszt Najemcy) niezależny rzeczoznawca, który ustali kosztorys naprawy.
 4. Jeżeli auto zostanie uszkodzone w kolizji drogowej, nie z winy Najmującego, ma on obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Podczas przechowywania pojazdu poza terenem ROSA-BUS Najmujący ma obowiązek: pozamykać wszystkie drzwi na klucz bądź, jeśli jest dostępny, użyć centralnego zamka, uruchomić alarm, oraz pozostawić auto na strzeżonym terenie. W innym przypadku Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami, które oszacowane zostaną na podstawie średniej ceny giełdowej wypożyczonego modelu auta.
 6. Akceptując warunki wynajmu Najemca oświadcza również iż posiada strzeżone miejsce przechowywania pojazdu, które ogranicza kradzież lub zniszczenie pojazdu.
 7. Termin płatności wszystkich opłat karnych oraz ewentualnych kosztów naprawy lub odkupienia pojazdu to 7 dni liczone od 1 dnia zaistnienia wyżej wymienionych usterek lub kradzieży.
 8. W przypadku chęci przedłużenia terminu zwrotu o dłużej niż 12 godzin Najmujący zobowiązany jest skontaktować się z Wynajmującym nie później niż 30 minut przed ustaloną godziną zwrotu.
 9. Każdy pojazd nie zwrócony w ciągu 12 godzin od ustalonej z Wynajmującym godziny traktowany jest jak skradziony i będzie niezwłocznie zgłoszony na Policję.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 11. Obowiązkiem Najemcy jest zwrot auta umytego oraz zatankowanego do pełna przeznaczonym do jego modelu silnika paliwem.
 12. Zabrania się przekazywania pojazdu osobom trzecim bez informowania Wynajmującego.
 13. Zabrania się użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem: wyścigach, rajdach lub do nauki jazdy.
 14. W przypadku sporów i niejasności związanych z wynajmem pojazdów strony zwrócą się z rozstrzygnięciem do Sądów Powszechnych właściwych dla siedziby firmy Rosa-Bus (tj. Sąd Rejonowy w Radomiu)
 15. Najemca nie dokonuje jakichkolwiek napraw pojazdu na własną rękę.
 16. Wszystkie opłaty podstawowe oraz karne zawierają TABELE KOSZTÓW WYNAJMU,
 17. Samochód nie może być używany i nie może uczestniczyć w żadnych przestępstwach o charakterze kryminalnym, przemytniczym itp.
 18. Zabrania się wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgodny Wynajmującego.
 19. Poza granicami RP wypożyczalnia nie pokrywa kosztów związanych z naprawą i holowaniem auta.

 

wypożyczalnia samochodów radom
Oferujemy sprzedaż samochodów dostawczych oraz samochodów specjalistycznych. Oferowane przez nas pojazdy są gruntownie sprawdzane. Kupując u nas otrzymasz samochód w bardzo dobrym stanie technicznym.
wynajem samochodów radom

Nasza firma oferuje wynajem samochodów dostawczych. Oferowane pojazdy są w idealnym stanie technicznym i wizualnym. Wybierając nasze usługi zawsze będziesz gotowy do drogi.

kontakt z nami
ROSA-BUS
ul. Wernera 33/37 lok 114
26-600 Radom
tel: 723 335 440
rosabus@vp.pl
ROSA-BUS ul. Jerzego Radomskiego 3 lok 7 26-600 Radom tel: 723 335 440 e-mail: rosabus@vp.pl
Devilart: strony internetowe